Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Lezing ‘Koggeschepen in de polderbodem’

Donderdagavond 15 februari verzorgt maritiem archeoloog Karel Vlierman de lezing ‘Koggeschepen in de polderbodem’ in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Karel Vlierman is bekend van zijn onderzoek naar koggeschepen en het boek “Cogs, Small Cogs, and Boats”. Hierin komt het onderzoek naar de vondst van koggeschepen in de buurt van Antwerpen en een koggeschip in de IJssel nabij Kampen aan bod, maar welke sporen van het Hanzeverleden en koggeschepen zijn er eigenlijk te vinden in onze eigen polderbodem?

Om 19.30 uur start de avond met een kopje koffie of thee, de lezing begint om 20.00 uur. Een gratis kaartje is te reserveren via www.flevomeerbibliotheek.nl/activiteiten.

Karel Vlierman gaat uitvoerig in op de s…

Donderdagavond 15 februari verzorgt maritiem archeoloog Karel Vlierman de lezing ‘Koggeschepen in de polderbodem’ in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Karel Vlierman is bekend van zijn onderzoek naar koggeschepen en het boek “Cogs, Small Cogs, and Boats”. Hierin komt het onderzoek naar de vondst van koggeschepen in de buurt van Antwerpen en een koggeschip in de IJssel nabij Kampen aan bod, maar welke sporen van het Hanzeverleden en koggeschepen zijn er eigenlijk te vinden in onze eigen polderbodem?

Om 19.30 uur start de avond met een kopje koffie of thee, de lezing begint om 20.00 uur. Een gratis kaartje is te reserveren via www.flevomeerbibliotheek.nl/activiteiten.

Karel Vlierman gaat uitvoerig in op de scheepsbouwtraditie in de Hanzeperiode en in welk opzicht de koggen verschilden van bijvoorbeeld de nef van de Zuidelijke Noordzee die tot de Noordse of Scandinavische traditie behoort. Hij analyseert aan de hand van de opgravingsvondsten in Kampen, hoe daar zeer waarschijnlijk van het begin van de 13de tot het midden van de 14de eeuw een scheepswerf heeft gelegen. 

Hier is onder andere het grootste stuk wollen zeil ooit opgegraven. Er zijn ook honderden ijzeren sintels gevonden, waarvan een deel ongebruikt is, wat wijst op een smidse die zich specifiek bezighield met het smeden van verbindingsmiddelen voor schepen. De schepen konden vanuit het water het land opgetrokken worden en na reparatie via de IJssel de Zuiderzee opvaren. Er zijn tot nog toe in Nederland niet eerder aanwijzingen voor een scheepswerf gevonden waar koggen konden worden gebouwd.

Karel Vlierman, maritiem archeoloog en koggespecialist, heeft zijn hele leven scheepswrakken opgegraven en was vanuit het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterarcheologie (NISA) betrokken bij de opgraving van de Doelse kogge in het jaar 2000. Karel schreef zijn jarenlange kennis neer in het boek “Cogs, small cogs and boats”, waarmee hij in 2021 promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Historisch InformatiePunt

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder, Stichting Canon De Noordoostpolder, Vrienden van Schokland en met steun vanuit gemeente Noordoostpolder. Deze samenwerking is erop gericht de geschiedenis van de Noordoostpolder onder de loep te nemen. Deze lezing staat gepland voor donderdagavond 15 februari 2024 in FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. De toegang is gratis, maar om zeker te zijn van een plekje is reserveren gewenst. Een kaartje reserveren kan via www.flevomeerbibliotheek.nl/activiteiten

Contact

FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder
Harmen Visserplein 5
8302 BW Emmeloord
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie