Onze stad en dorpen

De Noordoostpolder is zowel een polder als een gemeente. De gemeenteĀ omvat 1 stad, 10 dorpen en een apart postcodegebied. Die laatste hoort bij Schokland, het voormalige eiland in de Zuiderzee dat door de drooglegging onderdeel werd van de nieuwe polder. Ook het voormalige eiland Urk vormt sinds de drooglegging onderdeel van het vaste land, maar Urk is een zelfstandige gemeente, die dus geen onderdeel uitmaakt van de gemeente Noordoostpolder.

Wist je dat de gemeente Noordoostpolder in eerste instantie onderdeel uitmaakte van de provincie Overijssel?

De provincie Flevoland, waartoe de Noordoostpolder tegenwoordig behoort, bestaat pas sinds 1986.

Lees meer over onze stad en dorpen