Museum Schokland - werelderfgoed

Ben jij al eens in Museum Schokland geweest? Je ontdekt er het werelderfgoed van Flevoland in de Noordoostpolder. Iets dat je echt niet mag missen!

Museum Schokland ligt op de Middelbuurt, op één van de drie laatste woonterpen van het voormalige eiland Schokland. Het museum is gevestigd in een verzameling gebouwen rond het historische kerkje van de Middelbuurt. De gebouwen zijn kenmerkend voor het vroegere Zuiderzeegebied. Al vele bruidsparen hebben hun huwelijk in het iconische kerkje laten voltrekken.

De binnen- en buitenexpositie van het museum geven een beeld van de geologie en archeologie van de Noordoostpolder, het ontstaan en vergaan van het eiland, het leven van de Schokkerbevolking en de drooglegging van de Noordoostpolder.

Vaste expositie

Naast de vaste expositie e…

Ben jij al eens in Museum Schokland geweest? Je ontdekt er het werelderfgoed van Flevoland in de Noordoostpolder. Iets dat je echt niet mag missen!

Museum Schokland ligt op de Middelbuurt, op één van de drie laatste woonterpen van het voormalige eiland Schokland. Het museum is gevestigd in een verzameling gebouwen rond het historische kerkje van de Middelbuurt. De gebouwen zijn kenmerkend voor het vroegere Zuiderzeegebied. Al vele bruidsparen hebben hun huwelijk in het iconische kerkje laten voltrekken.

De binnen- en buitenexpositie van het museum geven een beeld van de geologie en archeologie van de Noordoostpolder, het ontstaan en vergaan van het eiland, het leven van de Schokkerbevolking en de drooglegging van de Noordoostpolder.

Vaste expositie

Naast de vaste expositie en de audiovisuele presentaties over de geschiedenis van het Noordoostpoldergebied en het Werelderfgoed Schokland zijn gedurende het jaar in Museum Schokland verschillende tijdelijke tentoonstellingen te zien op historisch, archeologisch of geologisch gebied.

Archeologische topvondst in bezit van museum Schokland

In de jaren ‘80 en ‘90 van de afgelopen eeuw vond bij het voormalig eiland Schokland uitgebreid archeologisch onderzoek plaats. Hierbij zijn veel prachtige vondsten uit de prehistorie gedaan. Naast aardewerk en werktuigen werden skeletten, ploegsporen en zelfs huisplattegronden in de ondergrond aangetroffen.

In 1984 zag een heel bijzondere bodemvondst het daglicht. Er werden menselijke voetafdrukken gevonden van ruim 4000 jaar oud. Deze enigszins mysterieuze overblijfselen van de prehistorische mens spraken destijds al zeer tot de verbeelding en trokken veel aandacht. Enkele werden geborgen en enige tijd tentoongesteld. Ze kwamen vervolgens in privébezit. Deze topvondst is onlangs geschonken aan museum Schokland en na grondige conservering gereed opnieuw te worden tentoongesteld. De voetafdrukken zijn als pronkstukken in de vaste presentatie van het museum te bewonderen.

Schokland: een werelderfgoed
Eeuwenlang lag Schokland als een kwetsbare veenrug in een vaak woeste Zuiderzee. Door zeespiegelstijging en stormvloeden werden steeds weer stukken van het eiland weggespoeld. Uiteindelijk bleef slechts een klein, langwerpig strookje land over. Nu is Schokland een eiland op het droge, dat nog altijd boven het polderlandschap 'uitstijgt'. Niet voor niets kreeg deze plek als het eerste Nederlandse monument de status van Werelderfgoed mee. Een teken van internationale erkenning, maar ook een waardig symbool van de nooit aflatende strijd van Nederlanders tegen het water.

Schokland is in 1995 op de Lijst van het Werelderfgoed geplaatst. Het telt negen rijksmonumenten, waaronder vijf archeologische terreinen en één is een gemengd archeologisch én gebouwd monument.

De gebouwde rijksmonumenten bestaan onder meer uit een lichtwachterswoning en een kerkgebouw. Daarnaast zijn er honderden archeologische terpen, kerkresten, dijksystemen en andere relicten aangetroffen. Bovendien zijn er bij Schokland ook resten gevonden van prehistorische en vroeg-historische leefgemeenschappen op veenland dat onder permanente bedreiging van de zee lag.

Cultuur en natuur beleven via sculpturen en animaties
Wie een wandeling of fietstocht over het voormalige eiland maakt, beleeft een serie verhalen: oud-bewoners vertellen hoe het leven op Schokland in de Zuiderzee was en je leert vanalles over de bewonersgeschiedenis en over de dieren in dit gebied. Twee interactieve verhalen zijn te ontdekken vai een QR-code en het nieuwe 'huisje' op Terp de Zuidert. Sculpturen die het verhaal van Schokland vertellen, maken de beleving van zowel het werelderfgoed als het natuurgebied voor wandelaars en fietsers compleet. Kinderen, tenslotte, kunnen de Schokkerdans leren en met een paddenstoelenspel spelen. Vertier voor alle leeftijden, dus.

Locatie