Schokkerbos

Na de inpoldering van de Noordoostpolder kreeg bijna alle grond een landbouwfunctie. De bodem van het Schokkerbos (ca. 85 ha) bestaat uit klei, keileem en veen. Deze gevarieerde bodem bood weinig perspectief voor de akkerbouw, maar des te meer kansen voor de natuur. Deze kansen zijn nog vergroot door bij het inplanten van het bos greppels te graven in de stugge grond. Deze greppels bieden leefruimte aan planten van vochtige standplaatsen zoals varens en mossen.

Het Schokkerbos groeit op een bodem van veen, keileem en klei, met 8…

Na de inpoldering van de Noordoostpolder kreeg bijna alle grond een landbouwfunctie. De bodem van het Schokkerbos (ca. 85 ha) bestaat uit klei, keileem en veen. Deze gevarieerde bodem bood weinig perspectief voor de akkerbouw, maar des te meer kansen voor de natuur. Deze kansen zijn nog vergroot door bij het inplanten van het bos greppels te graven in de stugge grond. Deze greppels bieden leefruimte aan planten van vochtige standplaatsen zoals varens en mossen.

Het Schokkerbos groeit op een bodem van veen, keileem en klei, met 85 hectare en ligt langs de westzijde van het eiland Schokland. Het bos is ruim 50 jaar oud en bestaat voornamelijk uit essen, eiken en naaldbomen. Keileem en veen zorgen voor een ongelijkmatige en trage groei van het bos. Voor varens, paddenstoelen en mossen biedt dit juist extra kansen: kenners vonden er naast 75 mossoorten ook nog eens meer dan 350 soorten paddenstoelen waarvan er circa 30 zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn.

Het bos ligt geïsoleerd van andere bosgebieden, maar toch komen er al typische bosplanten voor, zoals de wilde kamperfoelie. In het bos leven roofvogels zoals havik, buizerd, sperwer en ransuil, maar ook veel zangvogels en reeën. Voor de boommarter zijn vlakbij de Gesteentetuin speciale marterkasten opgehangen. In het Schokkerbos vind je Bezoekerscentrum De Gesteentetuin, een bezoek meer dan waard!

Contact

Schokkerbos
Keileemweg 1
8319 AC Schokland
Plan je route

vanaf jouw locatie

Locatie